USTALANIE PRZYCZYN POŻARÓW

biegły z zakresu pożarnictwa

mgr inż. Andrzej Olszewik

 

GALERIA

Dlaczego warto współpracować ze mną?

Posiadam bogate doświadczenie w zakresie ustalania przyczyn pożarów oraz  zdarzeń związanych z tlenkiem węgla (czadem) i innych. Wydałem ponad 200 opinii w zakresie pożarnictwa dla Sądów, Prokuratury, Policji oraz ponad 100 ekspertyz technicznych dla firm ubezpieczeniowych, prywatnych i innych instytucji.
Świadczę usługi na terenie całego kraju. Gwarantuję szybkie terminy realizacji i pełen profesjonalizm.
Jestem starszym brygadierem w stanie spoczynku, oficerem pożarnictwa z 30 letnim stażem pracy w Państwowej Straży Pożarnej. Od 2008r. pełnię funkcję biegłego sądowego w zakresie pożarnictwa przy Sądzie Okręgowym w Elblągu.
Jestem ekspertem w zakresie dochodzeń pożarowych oraz członkiem Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Pożarnictwa (SITP).

JAK TO DZIAŁA?

Przyczyny powstawania pożarów mogą być różne, a do najczęściej spotykanych zaliczają się:

1. Nieostrożność osób dorosłych jak i dzieci w posługiwaniu się ogniem otwartym, np. płomieniem, zapałkami, papierosami itp. 
2. Nieostrożność osób dorosłych jak i dzieci przy posługiwaniu się substancjami łatwopalnymi.
3. Nieostrożność osób dorosłych przy prowadzeniu prac pożarowo niebezpiecznych.
4. Wady urządzeń i instalacji elektrycznych oraz ich nieprawidłowa eksploatacja.
5. Wady elektrycznych urządzeń grzewczych oraz ich nieprawidłowa eksploatacja.
6. Wady oraz nieprawidłowa eksploatacja urządzeń grzewczych na paliwo stałe, grzewcze i gazowe.
7. Wady urządzeń mechanicznych oraz nieprawidłowa ich eksploatacja.
8. Wady procesów oraz nieprzestrzeganie reżimów technologicznych.
9. Nieprawidłowe magazynowanie substancji niebezpiecznych.
10. Samozapalanie się materiałów.
11. Wyładowania elektryczności.

W celu ustalenia faktycznej przyczyny pożaru wykonuję następujące czynności:

- przeprowadzam oględziny miejsca zdarzenia,

- sprawdzam okoliczności powstania zdarzenia,

- określam źródło powstania zdarzenia i kierunki jego rozprzestrzeniania,

- wskazuję przyczynę powstania zdarzenia.

Po przeprowadzeniu wszystkich niezbędnych czynności przekazuję Państwu komplet niezbędnych dokumentów, które mogą być następnie wykorzystane w sprawach sądowych, odszkodowawczych, itp.

WSPÓŁPRACA